Kontakt

Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Piłsudskiego 1
32 050 Skawina


Centrala:
Tel.: (+4812) 277 91 00
Fax: (+4812) 276 47 80


Biuro Zarządu:
Tel.: (+4812) 277 93 01
Fax: (+4812) 276 47 80


NIP: 944-18-33-751


Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000388042