Posadzono 550 jodeł!

Dodano - 16.10.2015

Dzięki Bahlsen Polska w Lesie Gminnym w Radziszowie przybyło 550 drzew!

W sobotę 10 października 2015 ponad 40 uczniów w wieku 8-14 lat, z kilku szkół Gminy Skawina oraz dzieci pracowników Bahlsen Polska wzięło udział w Akademii Plant for the Planet.

Podczas całodniowych warsztatów, które odbyły się w Zespole Szkół Publicznych w Radziszowie uczniowie zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi problemów klimatycznych, w tym ze skutkami wydzielania gazów cieplarnianych. Poprzez gry i zabawy poznali także pojęcie sprawiedliwości klimatycznej oraz dobroczynny wpływ drzew na oczyszczanie tlenu. W parze z teorią pojawiła się praktyka.  Jednym z elementów Akademii była wyprawa do Lasu Gminnego w Radziszowie, gdzie uczniowie przy wsparciu przedstawicieli Nadleśnictwa Myślenice, firmy Bahlsen Polska,  Urzędu Miasta i Gminy Skawina, Zespołu Szkół Publicznych i Stowarzyszenia Szkoła Marzeń z Radziszowa oraz ZHP Chorągiew Krakowska, zasadzili 550 3-letnich jodeł pospolitych.
Należy pamiętać, że jedno dorosłe drzewo produkuje w ciągu roku tyle tlenu, ile człowiek zużywa w ciągu dwóch lat życia. Dodatkowo drzewa oczyszczają powietrze poprzez pochłanianie dwutlenku węgla. Hektar lasu wchłania w ciągu jednej godziny tyle dwutlenku węgle, ile wydziela go w tym czasie 200 osób.

Na zakończenie Akademii dzieci przedstawiły swoje pomysły i projekty mające na celu poprawę klimatu. Każde dziecko otrzymało certyfikat i mianowane zostało Ambasadorem Sprawiedliwości Klimatycznej.

Akademia odbyła się w ramach trwającej od roku  2013 współpracy  Grupy Bahlsen z organizacją Plant for the Planet. Akademia zorganizowana w Radziszowie,  była pierwszą  Akademią zorganizowaną przez Bahlsen w Polsce, a dwunastą w całej Grupie. Wcześniejsze Akademie odbyły się >m.in. w oddziałach firmy w Hanowerze, Wiedniu i Londynie. W roku 2014 z okazji jubileuszu 125 lat istnienia firmy,  Grupa Bahlsen zadeklarowała organizacji Plant for the Planet 125 000 sadzonek drzew. Do puli zrealizowanych już 60 000 drzewek dołączyły jodły z Radziszowa.
Plant for the Planet jest inicjatywą stworzoną przez dzieci dla dzieci. Jej głównym celem jest kształtowanie świadomości      ekologicznej u najmłodszych obywateli oraz zachęcanie ich do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Działalność Plant for the Planet odbywa się pod hasłem STOP TALKING, START PLANTING, a Akademie są oficjalnym projektem ONZ  Decade of Education for Sustainable Development. Plant for the Planet  cieszy się także patronatem  Jego Królewskiej Mości  Księcia Monako Alberta II oraz byłego Dyrektora Wykonawczego UNEP Klaus`a Töpfer`a. Organizacja, która jest prowadzona przez dzieci  i młodych ludzi, powstała dzięki wypracowaniu napisanym przez dziewięcioletniego Felixa Finkeibenera w styczniu 2007 roku. Praca zakończona była apelem: “Zasadźmy milion drzew w każdym kraju”. Od tamtej pory dzieci w ponad 100 różnych krajach działają na rzecz projektu. Więcej na www.plant-for-the-planet.org